Katedra za hungarologiju

Tajništvo
Soba: B-021
Telefon: +385 (0)1 409-2030
Tajnica: gđa. Ana Ugrinović
E-mail: htj@ffzg.hr

Posjetite web-stranicu katedre

Katedra za turkologiju

Tajništvo
Soba: B-021
Telefon: +385 (0)1 409-2030
Tajnica: gđa. Ana Ugrinović
E-mail: htj@ffzg.hr

Posjetite web-stranicu katedre

Katedra za židovske studije i istraživanje Holokausta

Tajništvo
Soba: B-021
Telefon: +385 (0)1 409-2030
Tajnica: gđa. Ana Ugrinović
E-mail: htj@ffzg.hr

Posjetite web-stranicu katedre